Vi arbejder vidensbaseret med rådgivning, vurdering

og træning af børn med sansemotoriske vanskeligheder.

Sansemotorisk vurdering

En vurdering af barnets sansemotoriske kompetencer afdækker områder, der er relevante at styrke, og danner grundlag .. mere

 

Kurser & foredrag

Vi fokuserer på de vigtige byggeklodser i børns forudsætninger for at lære, være deltagende og med i fællesskabet .. mere

 

Stimulastik

Stimulastik er "Stimulation og Gymnastik" - med positiv effekt på sansemotorisk udvikling af spædbørn .. mere

 

Motorik med daginstitutionen

For pædagoger og børn. Tag børnene med i Motoriklab til målrettet motorisk aktivitet og træning med børn, der er lettere motorisk usikre.

Formål: Læring for børnene og det faglige personale:

- at motorisk usikre børn kan øve sig i rolige omgivelser med en særlig fokus på at tilegne sig flere kropslige forudsætninger og kompetencer.

- at pædagogen deltager i aktiviteten og gennem træningen inspireres og vejledes til anvende sin viden i den daglige inkluderende praksis med barnet.

Gruppestørrelse på max  3 børn sammen med en pædagog.

I forbindelse med børn, der vanskeligheder af større grad, kræves et vurderingsforløb i samarbejde med forældrene forinden opstart. Se hjemmeside for vurderingsforløb.

Kontakt os for nærmere information og aftale.

Sansemotorisk træningsforløb

Et motorisk træningsforløb udvikler barnet med succes-oplevelser, sjov træning og motiverende hjemmeopgaver .. mere

 

Konsulentbistand

Vi yder konsulentbistand til fagpersonale i dagpleje, institution, skole og sundhedspleje. Vi kommer gerne .. mere

 

Om sansemotorik

Motorik omhandler fysisk bevægelse, mens sansning er vores registrering af os selv og verden omkring os .. mere

 

Om Motorik Lab

Motorik Lab's fornemste opgave er at støtte børns udvikling, så de bevarer lysten til og glæden ved at bevæge sig - hele livet .. mere

 

Åben Rådgivning

Hvis I eller skolen/ daginstitutionen er i tvivl om jeres barns sansemotoriske udvikling, adfærd og trivsel, så tilbyder vi uforpligtende Åben Rådgivning. Vi er kompetente på neuromotorik, sensoriske profiler, bevægelsesudvikling, pædagogik, læring og almen udvikling i alderen 0 - 12 år. Vi afsætter en time til jer, når I booker en tid. I får sparring og så vidt muligt nogle konkrete strategier og redskaber til, hvordan I kan hjælpe jeres barns udvikling i positiv retning.

Book en tid på motoriklab@youmail.dk

Beskriv med et par linier, hvad det drejer sig om samt barnets alder. På denne måde får I den rådgiver, der er mest kompetent på jeres situation. Vi melder hurtigst tilbage med tidsforslag.

Pris 400,-

 

 

Mød os på Facebook