Vi arbejder vidensbaseret med rådgivning, vejledning

og træning af børn med sansemotoriske vanskeligheder.

Sansemotorisk vurdering

En vurdering af barnets sansemotoriske kompetencer afdækker områder, der er relevante at styrke, og danner grundlag .. mere

 

Kurser & foredrag

Vi fokuserer på de vigtige byggeklodser i børns forudsætninger for at lære, være deltagende og med i fællesskabet .. mere

 

Stimulastik

Stimulastik er "Stimulation og Gymnastik" - med positiv effekt på sansemotorisk udvikling af spædbørn .. mere

 

Sansemotorisk træningsforløb

Et motorisk træningsforløb udvikler barnet med succes-oplevelser, sjov træning og motiverende hjemmeopgaver .. mere

 

Konsulentbistand

Vi yder konsulentbistand til fagpersonale i dagpleje, institution, skole og sundhedspleje. Vi kommer gerne .. mere

 

Om sansemotorik

Motorik omhandler fysisk bevægelse, mens sansning er vores registrering af os selv og verden omkring os .. mere

 

Om Motorik Lab

Motorik Lab's fornemste opgave er at støtte børns udvikling, så de bevarer lysten til og glæden ved at bevæge sig - hele livet .. mere

 

Mød os på Facebook